Klachten

Websites

Plan van aanpak

Reflecteren

Reflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt.

Er zijn drie vormen van reflectie:

  • Reflecteren op persoonlijk functioneren. Daarbij sta je vooral stil bij wie jij bent, wat je motivatie en je doelen zijn. Deze vorm van reflectie kan je helpen bij je persoonlijkheidsontwikkeling.
  • Reflecteren op beroepsmatig handelen. Deze vorm van reflecteren richt zich vooral op het methodisch handelen. Je kunt zo onderzoeken wat het effect is van de methoden die jij inzet.
  • Reflecteren op persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bij deze vorm van reflecteren kijk je ook naar de context van jouw functioneren en handelen. Hierbij vraag je je af wat het effect is op de omgeving, de maatschappij en in hoeverre jij hier verantwoordelijk voor bent.

Deze drie vormen van reflectie zijn niet altijd zo duidelijk van elkaar te onderscheiden; de ene hangt nauw samen met de andere. Het draait bij reflectie in ieder geval altijd om jou.

LEES VERDER:
 
 
Welke reflectie vraag kan je jezelf stellen?
 
REFLECTIE SPEL:
Handleiding en SPEL
Omgeving -> Waar reageer ik op, wanneer en met wie?
Gedrag -> Wat doe ik, hoe handel ik?
Bekwaamheden -> Wat kan ik, hoe pak ik het aan?
Overtuigingen -> Waarom doe ik het, wat vind ik belangrijk?
Identiteit -> Wie ben ik, wat is mijn levensdoel?
Betrokkenheid -> Van waaruit handel ik?